تصویر عنوان

دپارتمان زبان انگلیسی

اهداف

 

آماده سازی دانش آموزان برای فراگیری دروس اصلی به زبان انگلیسی با چشم انداز افزایش توانمندی آنها در هر چهار مهارت اعم از خواندن ، نوشتن ، مکالمه و درک مطلب شنیداری می باشد .

 

لذا آموزش دروسی از جمله علوم، ریاضی و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از جمله برجستگی‌های این مجموعه نسبت به مدارس دوزبانه دیگر به حساب می آید  .

 

مجموعه مدارس مسد با عناوین , دبستان مبینا , دبستان سهراب سپهری و مجتمع دکتر حسابی فعالیت خود را به صورت مدرسه ای دو زبانه از سالیان دور آغاز کرده است که توجه به آموزش زبان انگلیسی از شاخص های ویژه آن به شمار می آید .

 

به لطف خدا همچنان بعد از گذشت قریب به 20 سال شاهد رشد و ترقی آن مجموعه در حوزه زبان انگلیسی و دیگر امور آموزشی و پرورشی هستیم .

 

دپارتمان زبان مجموعه مدارس مسد جهت شفاف سازی برنامه آموزشی خود نقشه راهی را, با بهره گیری از نمودار علمی دانشگاه کمبریج, خدمت شما اولیای گرامی در ادامه ارائه خواهد داد .

 

با توجه به نمودار CEFR ( Common European Framework of Reference ) زبان آموزان در 3 دسته مبتدی , مستقل و ماهر در مجموعه مدارس مسد تقسیم بندی خواهند شد .

 

در هر دسته 2 سطح زبانی 1 و 2 تعریف شده است البته شایان ذکر است که در سطح مبتدی شاهد 3 سطح زبانی می باشیم .

 

زبان آموزان پایه پیش و اول در سطح مبتدی ( A ) قرار خواهند گرفت و با توجه به آزمون تعیین سطح اولیه در سطوح 1 الی 3 دسته بندی خواهد شد .

سطح 1 : زبان آموزان بدون داشتن هیچ گونه زمینه ای شروع یادگیری زبان انگلیسی را در مدارس مسد تجربه خواهند کرد .

 

سطوح 2 و 3 : زبان آموزان با توجه به پیشینه دانش زبان انگلیسی خود در یکی از سطوح ذکر شده به یادگیری زبان انگلیسی ادامه خواهند داد .

 

 • در پایه های پیش و اول هدف اصلی و سیاست مجموعه بر تقویت مهارت شنیداری و سپس گفتاری زبان آموزان است لذا مهارت نوشتار در پایه پیش حذف و در پایه اول اواخر سال تحصیلی بعد از تثبیت حروف الفبای فارسی شروع خواهد شد.
 • کتب فرست فرندز و فمیلی فرندز با توجه به سطح هر کلاس در پایه های پیش و اول همراه با دروس اختصاصی انتشارات مسد آموزش داده خواهد شد.
 • در کتب اشاره شده پایه های پیش و اول آموزش حروف وآوا ها , ساخت لغت , ساخت جملات ساده را در برنامه آموزشی زبان عمومی و یادگیری مفاهیم پرورشی و دروس اختصاصی از جمله درس ریاضی را در برنامه خواهیم داشت .

 

در پایه های دوم الی ششم نیز زبان آموزان با توجه به تعیین سطح انجام شده در سطح مناسب خود قرار گرفته خواهند شد و آموزش کتب فمیلی فرندز 6 – 2 را در ادامه خواهیم داشت .

 

زبان آموزان در پایه های ذکر شده در سطوح A2  الی C2   قرار خواهند گرفت.

 

 • در کتاب فمیلی 2 که اصطلاحا به عنوان سطح Pre Intermediate شناخته میشود زبان آموز قادر به صحبت کردن درباره موضوعات روزمره خود, پرسش و پاسخ های ساده و متوسط میباشد. در این سطح ساختارهای زبانی با جزییات بیشتری مورد استفاده زبان آموزان قرار خواهد گرفت. ( سطح A1  الی B1  )
 • در کتاب فمیلی 3 که اصطلاحا به عنوان سطح Intermediate  شناخته می شود زبان آموز تمامی ساختارهای زمانی زبان انگلیسی را آموزش میبیند و صحبت کردن روان و صحیحی را خواهد داشت در این سطح انتظار میرود که دایره لغت مطلوبی را در جمله سازی های زبان آموز شاهد باشیم . ( در این سطح زبان آموز دارای  نمره زبانی 5 – 4.5  از آزمون های بین المللی همچون IELTS  می باشد و شامل سطح B1  الی B2 می شود . )
 • در کتب 6 – 5 – 4 که سطوح پیشرفته و فوق پیشرفته آموزش زبان می باشد زبان آموز دانش فراگرفته خود را به صورت مهارتی رشد می دهد تا به سطح مطلوب آن برسد . هدف این کتب ارتقای هر یک از مهارت های زبانی به صورت تخصصی می باشد . ( سطح B2 الی C2 )

اهداف

آماده سازی دانش آموزان برای فراگیری دروس اصلی به زبان انگلیسی با چشم انداز افزایش توانمندی آنها در هر چهار مهارت اعم از خواندن ، نوشتن ، مکالمه و درک مطلب شنیداری می باشد .

 

لذا آموزش دروسی از جمله علوم، ریاضی و علوم اجتماعی به زبان انگلیسی از جمله برجستگی‌های این مجموعه نسبت به مدارس دوزبانه دیگر به حساب می آید  .

 

مجموعه مدارس مسد با عناوین , دبستان مبینا , دبستان سهراب سپهری و مجتمع دکتر حسابی فعالیت خود را به صورت مدرسه ای دو زبانه از سالیان دور آغاز کرده است که توجه به آموزش زبان انگلیسی از شاخص های ویژه آن به شمار می آید .

 

به لطف خدا همچنان بعد از گذشت قریب به 20 سال شاهد رشد و ترقی آن مجموعه در حوزه زبان انگلیسی و دیگر امور آموزشی و پرورشی هستیم .

 

دپارتمان زبان مجموعه مدارس مسد جهت شفاف سازی برنامه آموزشی خود نقشه راهی را, با بهره گیری از نمودار علمی دانشگاه کمبریج, خدمت شما اولیای گرامی در ادامه ارائه خواهد داد .

 

با توجه به نمودار CEFR ( Common European Framework of Reference ) زبان آموزان در 3 دسته مبتدی , مستقل و ماهر در مجموعه مدارس مسد تقسیم بندی خواهند شد .

 

در هر دسته 2 سطح زبانی 1 و 2 تعریف شده است البته شایان ذکر است که در سطح مبتدی شاهد 3 سطح زبانی می باشیم .

 

زبان آموزان پایه پیش و اول در سطح مبتدی ( A ) قرار خواهند گرفت و با توجه به آزمون تعیین سطح اولیه در سطوح 1 الی 3 دسته بندی خواهد شد .

سطح 1 : زبان آموزان بدون داشتن هیچ گونه زمینه ای شروع یادگیری زبان انگلیسی را در مدارس مسد تجربه خواهند کرد .

 

سطوح 2 و 3 : زبان آموزان با توجه به پیشینه دانش زبان انگلیسی خود در یکی از سطوح ذکر شده به یادگیری زبان انگلیسی ادامه خواهند داد .

 

 • در پایه های پیش و اول هدف اصلی و سیاست مجموعه بر تقویت مهارت شنیداری و سپس گفتاری زبان آموزان است لذا مهارت نوشتار در پایه پیش حذف و در پایه اول اواخر سال تحصیلی بعد از تثبیت حروف الفبای فارسی شروع خواهد شد.
 • کتب فرست فرندز و فمیلی فرندز با توجه به سطح هر کلاس در پایه های پیش و اول همراه با دروس اختصاصی انتشارات مسد آموزش داده خواهد شد.
 • در کتب اشاره شده پایه های پیش و اول آموزش حروف وآوا ها , ساخت لغت , ساخت جملات ساده را در برنامه آموزشی زبان عمومی و یادگیری مفاهیم پرورشی و دروس اختصاصی از جمله درس ریاضی را در برنامه خواهیم داشت .

 

در پایه های دوم الی ششم نیز زبان آموزان با توجه به تعیین سطح انجام شده در سطح مناسب خود قرار گرفته خواهند شد و آموزش کتب فمیلی فرندز 6 – 2 را در ادامه خواهیم داشت .

 

زبان آموزان در پایه های ذکر شده در سطوح A2  الی C2   قرار خواهند گرفت.

 

 • در کتاب فمیلی 2 که اصطلاحا به عنوان سطح Pre Intermediate شناخته میشود زبان آموز قادر به صحبت کردن درباره موضوعات روزمره خود, پرسش و پاسخ های ساده و متوسط میباشد. در این سطح ساختارهای زبانی با جزییات بیشتری مورد استفاده زبان آموزان قرار خواهد گرفت. ( سطح A1  الی B1  )
 • در کتاب فمیلی 3 که اصطلاحا به عنوان سطح Intermediate  شناخته می شود زبان آموز تمامی ساختارهای زمانی زبان انگلیسی را آموزش میبیند و صحبت کردن روان و صحیحی را خواهد داشت در این سطح انتظار میرود که دایره لغت مطلوبی را در جمله سازی های زبان آموز شاهد باشیم . ( در این سطح زبان آموز دارای  نمره زبانی 5 – 4.5  از آزمون های بین المللی همچون IELTS  می باشد و شامل سطح B1  الی B2 می شود . )
 • در کتب 6 – 5 – 4 که سطوح پیشرفته و فوق پیشرفته آموزش زبان می باشد زبان آموز دانش فراگرفته خود را به صورت مهارتی رشد می دهد تا به سطح مطلوب آن برسد . هدف این کتب ارتقای هر یک از مهارت های زبانی به صورت تخصصی می باشد . ( سطح B2 الی C2 )

محتوا

امروزه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان مشترک جهانی در سطوح مختلف مورد توجه کلیه مراکز آموزشی می‌باشد تا بتوانند دریچه علمی و ارتباطی موثری را به سوی دنیای تکنولوژی و ارتباطات برای زبان آموزان بگشایند.

 

کلیک کنید...

معرفی همکاران زبان انگلیسی

سرکارخانم رهنما

سرکار خانم رهنما

مدیریت زبان مجموعه مدارس مسد

خانم رهنما

معاونت بخش زبان انگلیسی

 

خانم رهنما

معاونت بخش زبان انگلیسی

 

تیم مدرسین زبان انگلیسی

سرکار خانم پورنوروزی

مدرس زبان انگلیسی

سرکار خانم سلطانی

مدرس زبان انگلیسی