تصویر عنوان

درباره ی ما

دبستان دخترانه ی مبینا

مدرسه ی ما ، مدرسه ای است که  جهت ایجاد محیط یاددهی – یادگیری و بهبود نظام مدیریتی و تربیتی دانش آموزان پژوهنده طراحی شده است

اهداف :

۱ – رشد دانش آموزان در زمینه های ذهنی ، جسمی ، عاطفی و روانی

۲ – ارتقای سطح توانایی ها و قابلیت های افراد

۳ – تربیت نیروی انسانی متفکر و آشنا به فناوری های نوین

۴ – ارتقای سطح مشارکت های مردمی در تعامل با اولیای دانش آموزان در زمینه های تربیتی و آموزشی

۵ – ارائه ی آموزه های نوین آموزشی و پرورشی بر اساس استانداردها

راهبردها و خط مشی ها :

۱ – تاکید بر مهارت های تفکر

۲ – تدریس ارزش ها و زبان از طریق آموزش

۳ – ایجاد محیط امن جهت یاددهی و یادگیری

۴ – فراهم نمودن انواع شیوه های آموزشی جهت استعدادهای متفاوت ( عدالت آموزشی )

۵ – فراهم نمودن فرصت های همکاری افراد جامعه با مدرسه

معرفی کادر اجرایی

 

inanloo 1

سرکار خانم اینانلو

مدیریت دبستان مبینا

inanloo 1

سرکار خانم اینانلو

مدیریت دبستان مبینا

zamani 1

سرکار خانم زمانی

روابط عمومی

najari 1

سرکار خانم نجاری

مشاور بالینی

mansuri 1

سرکار خانم منصوری

معاونت انضباطی

zamani 1

سرکار خانم زمانی

روابط عمومی

najari 1

سرکار خانم نجاری

مشاور بالینی

mansuri 1

سرکار خانم منصوری

معاونت انضباطی

nazari 1

جناب آقای یزدی

خدمات

suri 1

سرکار خانم سوری

خدمات

shokri 1

جناب آقای شکری

تاسیسات

nazari 1

جناب آقای یزدی

خدمات

suri 1

سرکار خانم سوری

خدمات

shokri 1

جناب آقای شکری

تاسیسات

Call Now Button